MASTERS EKIPA

Natjecateljska skupina čiji su članovi stariji od 30 godina. Sudjeluju na domaćim i stranim natjecanjima za koja se pripremaju na domaćim i stranim skijalištima.

MASTERI

1

Mario

Bebek

2

Bojan

Božić

3

Srećko

Butorac

4

Aleksej

Buturović

5

Hrvoje

Čipčić – Bragadin

6

Ivan

Drinković

7

Igor

Gliha

8

Dino

Gliha

9

Leon – Tomislav

Gregurić

10

Tomislav

Kušan

11

Marko

Makek

12

Domagoj

Markovina

13

Damjan

Škornjak